Wat zijn circulaire meubels?

Wat zijn circulaire meubels?

Een ander woord voor circulair is bijvoorbeeld omloop of kringloop. Indien we dit begrip toepassen op meubels bedoelen we daarmee te zeggen dat we ervoor willen zorgen dat de grondstoffen, producten en afval van deze productie in een bepaalde cirkel rond gaan.

We leven in een tijd waarin we moeten nadenken over verantwoord en circulair inkopen. 

Met circulaire economie wordt bedoeld een economisch systeem dat de maximale waarde uit de grondstoffen haalt.

Dit wordt mogelijk gemaakt door:

  • hergebruik van de grondstoffen en de geproduceerde producten van deze grondstoffen; en

  • producten zo te maken dat zij aan het einde makkelijk demontabel zijn, zodat deze materialen makkelijk gescheiden kunnen worden.


Kortom meubels moeten zo worden gemaakt en ontworpen dat de onderdelen makkelijk te vervangen zijn of demontabel, zodat de levensduur van deze grondstoffen optimaal gebruikt worden. 

Advies van één van onze collega’s? 

Of het nou gaat om één bureau of de gehele inrichting van een pand. Voor alle vragen hebben wij een gespecialiseerde service afdeling die op werkdagen via de telefoon of e-mail te bereiken zijn. 

Cindy van der Starre
[email protected]
085 080 1616